Misyon ve Vizyon

Misyon  Vizyon

 

   Misyon

       Üniversitemizin misyonu;  “İnsanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, hak ve sorumluluklarının bilincinde, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır”.

 

       Hukuk Müşavirliğinin misyonu;  Üniversitemizin adli ve idari tüm merciler önünde en iyi şekilde temsilini sağlamak, haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunmak ve  tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

 

      Vizyon

        Üniversitemizin vizyonu “Bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olmaktır”.

 

        Hukuk Müşavirliğinin vizyonu, Üniversitemizin her tür tasarrufunda hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesinin uygulandığı, yerinde ve zamanında alınan hukuki tedbirlerle uyuşmazlıkların en aza indirildiği bir kurum olmasını sağlamak, hukuki uyuşmazlıkları dava aşamasına gelmeden çözümlemek ve dava aşamasında kazanılacak dava sayısını artırmaktır.


Başa Dön