Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

 

      659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

      124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ile birlikte Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimler arasında sayılmıştır.

      14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek 128. Maddesi hükmü uyarınca kurulmuş olan Üniversitemizde hukuk hizmetleri, Hukuk Müşavirliğimiz tarafından yürütülmektedir.


Başa Dön