DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

 

SIRA NO

DOKÜMAN TÜRÜ

DOKÜMAN

ADI

YAYIN TARİHİ

REVİZYON

TARİHİ

TAKİP

YÖNTEMİ

KONTROL

PERİYODU

DOKÜMANA ULAŞIM YÖNTEMİ

1.

Kanun

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

6/11/1981

11.04.2014

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

2.

Kanun

YükseköğretimPersonel Kanunu

13.10.1983

-

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf

3.

KHK

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

21.11.1983

-

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/4.5.124.pdf

4.

Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

12.04.2014

 

İnternet

6 ay

http://mevzuat.basbakanlik. gov.tr/

5.

Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

01.07.1996

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

6.

Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31.07.2008

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

7.

Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

23.05.1997

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

8.

Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

28.01.1982

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

9.

Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

18.02.1982

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

10.

Yönetmelik

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

07.11.1983

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

11.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

10.04.2002

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

12.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

21.08.1982

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

13.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

18.04.1986

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

14.

Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

18.03.1989

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

15.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

18.08.2012

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

16.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

04.12.2008

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

17.

Yönetmelik

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

26.04.2014

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr/

18.

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

24.04.2010

 

İnternet

6 ay

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

19.

Yönetmelik

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

17.02.2006

 

İnternet

6 ay

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

20.

Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

03.05.2014

 

İnternet

6 ay

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503-3.htm

21.

Yönetmelik

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

05.07.1983

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr

22.

Yönerge

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

 

İnternet

6 ay

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187

23.

KHK

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

 

02.11.2011

 

İnternet

6 ay

http://www.mevzuat.gov.tr

24.

KHK

Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

02.11.2011

 

İnternet

6 ay

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-6.htm

 

 

 

 


Başa Dön